Aktuell Information om Covid 19 (9/2 2022)

Gäller från och med 9 Februari 2022

KK Eskimå följer de beslut som fattats av regering och myndigheter samt rekommendation och riktlinjer från RF och kanotförbundet. 

Råd och rekommendationer

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt. 
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Vad gäller inom KK Eskimås område

  • Träningar genomförs enligt normala rutiner och tänk på att hålla minst en paddellängds avstånd från varandra.
  • God handhygien tillämpas för att motverka eventuell smittspridning.
  • Klubbens lokaler används restriktivt av medlemmarna. Tänk på att hålla avstånd.

Var rädda om ER

NU SLÄPPER DET! Vi kan se fram emot en normal tävlings och tränings sommar