Uppdaterad information om Covid 19

Gäller från och med 29 September 2021

KK Eskimå följer de beslut som fattats av regering och myndigheter samt rekommendation och riktlinjer från RF och kanotförbundet. 

Från och med 29 september 2021 införs steg 4 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av Covid-19 pandemin ska anpassas och avvecklas.

Tillsvidare gäller följande för vår verksamhet och vi vill fortsatt påtala vikten av att alla i vår verksamhet följer dessa anvisningar: 

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Vaccinera dig

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år. Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

  • Omklädning sker i största mån fortsatt hemma.
  • Träningar och tävlingar genomförs enligt normala rutiner.  Tänk på att hålla en kanotlängds avstånd från varandra.
  • God handhygien tillämpas för att motverka eventuell smittspridning.
  • Möten genomföres företrädesvis utomhus eller på distans 

Klubbens lokaler skall restriktivt  användas av medlemmar. Tänk på att hålla avstånd till varandra.

Vid aktiviteter inom ramen för föreningens verksamhet skall ovan angivna anvisningar samt ev övriga regeringsbeslut och myndigheters råd och riktlinjer efterlevas. 

Dessa instruktioner kan komma att ändras framöver med kort varsel. Håll därför uppsikt över vad som meddelas på hemsidan eller på annat sätt.  

Vi kommer försöka hålla kalendern så uppdaterat som möjligt. Så kolla på här

Om vi ALLA kan följa dessa regler för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt så kan vi snart återgå till ett mer normalt vardagsliv och kunna umgås på klubben som vanligt igen! 
 

Folkhälsomyndighetens information och råd återfinns här i sin helhet:  Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Var rädda om ER och ALLA andra och HÅLL I OCH HÅLL UT!