Uppdaterad information Covid19 och Skärpta regionala råd i Blekinge

Skärpta regionala råd i Blekinge

Från den 19 april gäller skärpta regionala råd i Blekinge. Dessa gäller till den 13 juni och kan komma att förlängas vid behov. Först och främst gäller Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se samt pandemilagen (regeringen.se).

  • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än de man bor tillsammans med, och att inte träffa andra än de man måste träffa i skolan eller på arbetsplatsen. Arbeta på distans i möjligaste mån.
  • Träningsverksamhet, tävlingar och matcher för barn och vuxna kan genomföras utomhus. Föreningars träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare kan även ske inomhus. Samtliga aktiviteter ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inriktningen är att efter den 13 juni 2021 möjliggöra för träning, tävlingar och matcher inomhus för både barn och vuxna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta förutsatt att smittläget har förbättrats och att antalet patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus minskar i Blekinge.
  • Lägerverksamhet och cuper för barn och unga födda 2002 eller senare kan bedrivas i mindre skala inom Blekinge, men övernattning bör undvikas.
  • Personer som arbetar fysiskt på plats på arbetsplatser där utbrott av covid-19 förekommer kan vara på jobbet, men bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att visats i samhället. Gå och handla när du behöver, men besök inte platser där människor samlas när det inte är nödvändigt.
  • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. För skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När det är ungdomsträning så följer vi de tidigare råden som klubben givit ut angående träning.

Vi kommer försöka hålla kalendern så uppdaterat som möjligt. Så kolla på här

Tänk på att max 50 personer får vista på hela anläggningen samtidigt. Därav max 15 personer i klubbhuset. Varje rum har en markering av maxantal personer.

Tänk då på att bastu och omklädningsrum inte ska användas under ungdomsträning.

Klubbens lokaler skall endast i undantagsfall  användas av medlemmar och endast de antal som finns anslaget på dörren får befinna sig i lokalerna samtidigt enligt  nya pandemilagen som har trätt i kraft.

Om vi ALLA kan följa dessa regler för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv och kunna umgås på klubben igen!

Var rädda om ER och ALLA andra och HÅLL I OCH HÅLL UT!