Uppdaterad information Covid19 och Skärpta regionala råd i Blekinge

Skärpta regionala råd efter ökad smittspridning i Region Blekinge från och med 19 April

Det sker en oroväckande ökning av antalet fall av covid-19 i Blekinge. Smittspridning har konstaterats i ett flertal miljöer, bland annat i hem, på arbetsplatser och skolor, men även i anslutning till olika privata sammankomster samt i tränings- och idrottssammanhang.

Skärpta regionala råd efter ökad smittspridning – Region Blekinge

Dessa råd gäller:

Skärpta regionala råd efter ökad smittspridning – Region Blekinge

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd i Blekinge:

Skärpta regionala råd efter ökad smittspridning – Region Blekinge

  • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än sin egen familj, i skolan eller på arbetsplatsen i den mån distansarbete inte är möjligt.
  • Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år, såväl inomhus som utomhus.
  • Vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten utöver vad pandemilagen tillåter.
  • All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
  • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom 2 m mer än 15 min) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta konstaterats.

Skärpta regionala råd efter ökad smittspridning – Region Blekinge

De skärpta regionala råden gäller till och med den 2 maj 2021, men kan förlängas vid behov.

När det är ungdomsträning så följer vi de tidigare råden som klubben givit ut angående träning.

Vi kommer försöka hålla kalendern så uppdaterat som möjligt. Så kolla på här

TÄNK DÅ PÅ att BASTU och omklädningsrum inte ska användas under ungdomsträning.

Klubbens lokaler skall ENDAST i största undantagsfall  ANVÄNDAS av MEDLEMMAR och ENDAST de antal som finns anslaget på dörren får befinna sig i lokalerna samtidigt enligt  nya pandemilagen som har trätt i kraft.

Om vi ALLA kan följa dessa regler för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv och kunna umgås på klubben igen!

Var rädda om ER och ALLA andra och HÅLL I OCH HÅLL UT!