Uthyrning lokal

Vår klubblokal kan hyras under förutsättning av att du är medlem i klubben. Vi kräver att man har varit medlem i minst 6 månader eller är aktiv paddlare. Kan dessutom uthyres i samband företagsevenemang inom paddling.

Priset från 1/1 2022 är 2000kr för medlemmar.

I korta drag gäller nedan regler, fullständiga regler finns i nedan ner laddbara dokument:

  • Att hyra som privatperson är det krav på medlemskap i föreningen. (Ska ha varit medlem minst 6 månader)
  • Den som hyr klubbhuset ansvarar för att omgivningen inte störs och att festligheterna slutar senast kl. 01.00.
  • Klubbhuset kan tillträdas efter överenskommelse med en av ansvarig på klubben.
  • Klubbhuset skall städas och snyggas till, senast 10.00 efterföljande dag. ( om inget annat är överenskommet )
  • Eventuella skador som uppkommer ska rapporteras och ersättas av hyresgästen.
  • Hyresgästen ansvarar även för att sopor tas bort från klubben efter hyrestillfället. Fyll inte klubbens sopkärl.
  • Klubbhuset hyres normalt sett endast per dygn från kl 10 till kl 10 påföljande dag
  • Ur säkerhetssynpunkt får max 50 personer vistas i lokalen.
  • Läs säkerhetsföreskrifter gällande återsamlingsplats, var brandsläckare osv finns.
  • Vid slarv av städning, anlitas städfirma och kostanden debiteras hyrestagaren.


Till kontaktformulär