Kallelse till Årsmöte


Kajakklubben Eskimå
Tid: Torsdag den 16 februari 2023 kl. 18:00

Plats: KK Eskimå

De olika verksamhetsberättelserna samt budget och verksamhetsplan kommer att anslås på

anslagstavlan och på hemsidan senast den 9 februari.

Vid familjemedlemskap är inbjudan skickad till de mailadresser vi har – men alla registrerade
familjemedlemmar har givetvis rätt att delta. Rösträtt har alla medlemmar från det år de fyller 13 och med betald medlemsavgift för 2022.
Klubben bjuder på mat i samband med årsmötet
Anmäl deltagande till info@kkeskima.se senast 9 februari 2023

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Dokument för årsmötet