Covid19 råd och reglar

Uppdaterat 12/1 2021 /BMN

Pandemilagen

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Läs mera hos folkhälsomyndigheten här och från länsstyrelsen här

Folkhälsomyndigheten

Däremot anser Folkhälsomyndigheten att kommunerna bör överväga att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktas till barn och unga så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.