Turrapport 7/4 2019

Vi blev 7 paddlare på årets först arrangerade tur. Turen gick genom handelshamnen, vidare till  Hästö var vi tog en kort paus. Därifrån satte vi riktningen genom Sunna Kanal tillbaka till klubben. En fin soligt runda på 1 mil.