SUP läger 21-22 Maj 2022

Lägret arrangeras av Kajakklubben Eskimå och SUP for life – Lomma i samarbete med Svenska Kanotförbundet.

Tillsammans välkomnar vi Sveriges SUP-ungdom till ett breddläger i Karlskrona helgen 21-22 maj. 

Syftet med lägret är att skapa en mötesplats för svensk SUP-ungdom och där få en gemensam förberedelse inför årets tävlingar. 

Vi välkomnar ungdomar mellan 10 och 20 år som har paddlat SUP i minst ett år. Man bör alltså ha grundläggande kunskaper för att tillgodogöra sig innehållet i lägret. 

Under helgen delar vi upp i grupper för att tillgodose olika behov och åldrar. 

Lägret leds av Jörgen Abrahamsson, Charlotte Wilhelmsson och Lucas Boyum. 

Lucas är den som kommer att genomföra de teoretiska och praktiska momenten. 

För mera info och anmälan se här