Västen som räddar liv!

Förra året omkom sju kanotister i drunkningsolyckor. Det är ovanligt många. Visionen är att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Årligen, i Sverige, mister cirka 20 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas.

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst. För kanotister innebär det att torrdräkt är påkallad klädsel en stor del av hösten, vintern och ända fram till tidig sommar. Det är temperaturen i vattnet som avgör, inte lufttemperatur. Tre faktorer som kan vara avgörande vid en olycka är flytväst, att inte paddla ensam och att kunna larma (t ex med hjälp av mobiltelefon i vattentätt fodral).

Mellan den 15 och 21 maj pågår kampanjen ”Wear It, Sweden!”, och den 19 maj är det fokus på kanot. 2020 är det fjärde året som Svenska Livräddningssällskapet initierar kampanjen med engagerat deltagande från lokalföreningar och organisationer i Sjösäkerhetsrådet. Det är en manifestation för att få fler att använda flytväst i, på och vid vatten. Kanotförbundet är en av flera organisationer och myndigheter som gemensamt framför budskapet att; ”den bästa flytvästen är den du har på dig, Wear It, Sweden!”.

För oss i KK Eskimå är det en självklarhet att använda flytväst!