Kajakklubben Eskimå svar på om ordet Eskimå skulle vara stötande

Eskimå valdes som namn för klubben 1942 eftersom det representerade de som ursprungligen använde kajaker i sin dagliga verksamhet. Enligt som det sägs när man bildade föreningen så satt tre grabbar som ville börja paddla och fick inte göra detta i sin förening. Man satt vid ett fik med utsikt över vattnet, där kom en paddlades i snögloppen (tiden för detta var februari 1942). Man bestämde då att namnet på den nya föreningen skulle bli Kajakklubben Eskimå för att vörda de som startade paddling i kajak och paddlade året runt. Alltså en vördnad för namnet Eskimå. Det är ett positivt begrepp för kajaksporten. Vi har tex eskimåsväng, som var den enda fungerande räddningmetoden i ishavet. I dag pågår en återupplivande av kajakhistorien hos eskimåerna med tävlingar i eskimåsväng och man tittar med stolthet tillbaka till sitt ursprung.

Vi kommer därmed inte att byta namn på vår fina klubb och detta är också beslutat på styrelsemöte 200803.

Så för oss i Kajakklubben Eskimå är detta och kommer vara vårt namn och vi är stolta för detta namn och känner stor vördnad för vilka som började paddla kajak!

Anders Velin
Ordförande Kajakklubben Eskimå

Mail: anders.velin@gmail.com
Tfn: 0709740315