Årsmöte

KALLELSE till Årsmöte
Kajakklubben Eskimå

Tid: Tisdag den 15 februari 2022 kl. 18:00
Plats: Klubbhuset

Motioner ska ha inkommit senast 31:e december.
De olika verksamhetsberättelserna samt budget och verksamhetsplan kommer att anslås på anslagstavlan och på hemsidan senast den 8 februari, samt skickas till de som är anmälda.
Vid familjemedlemskap är inbjudan skickad till de mailadresser vi har – men alla registrerade familjemedlemmar har givetvis rätt att delta. Rösträtt har alla medlemmar från det år de fyller 13 och med betald medlemsavgift för 2021.

Om pandemiläget vid tiden för årsmötet kräver det – kan årsmötet behöva hållas digitalt.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Styrelsen